Lakspecialisten A/S bliver en del af pierre.dk

Europas største lakkæde, pierre.dk Autolakering A/S, er netop blevet enig med Lakspecialisten A/S om at overtage koncernens seks afdelinger per 5. december

Lakspecialisten og pierre.dk’s vision og filosofi for kundeservice/samarbejde samt drift af et lakcenter har mange lighedspunkter – og Lakspecialisten A/S og pierre.dk er på baggrund heraf blevet enige om at Lakspecialistens seks afdelinger fra mandag den 5. december 2016 bliver en del af pierre.dk.
Lakspecialistens seks afdelinger vil blive videreført med uændret afdelingsledelse og produktionsteam, og kunderne vil således efter sammenlægningen fortsat blive betjent af Lakspecialistens dygtige og engagerede teams.
Lasse Jæger Jensen og Jens Düring vil efter sammenlægningen ligeledes fortsat have det overordnede ansvar for de ”gamle” Lakspecialisten-afdelinger, og samtidig bliver de en del af ledergruppen for pierre.dk.

En ideel løsning
Lasse vil således få rollen som direktionsrådgiver, hvor han bl.a. skal deltage i uddannelse af virksomhedens kunder og medarbejdere i opgørelsen af autotaksskadesrapporter, deltage i udbygningen og opfølgningen på eksisterende og nye samarbejdspartnere samt bistå ledergruppen med sparring og erfaring.
Jens får rollen som produktionschef, hvor han i tæt samarbejde med COO Stefan Hansen og alle virksomhedens dygtige medarbejdere blandt andet skal deltage i den kontinuerlige optimering af virksomhedens lakcentre, sikre vidensdeling/-optimering i mellem lakcentrene i Danmark og på tværs af landegrænserne samt deltage i optimering og opfølgning på samarbejdet med virksomhedens professionelle og gode kunder mm.
CEO Bo Jacobsen udtaler:
– Vi er meget glade for, at Lasse og Jens valgte at lægge deres virksomhed sammen med pierre.dk, idet vi sammen kan tilbyde vores fælles kunder en endnu bedre service og en større kapacitetsfleksibilitet, ligesom vi med Jens og Lasse får to meget stærke kapaciteter med stor erfaring og branchekendskab tilknyttet pierre.dk.

Det bedste fra begge koncerner
Forespurgt hvorfor Lakspecialisten A/S sælger deres virksomhed svarer Lasse:
– Jeg har rundet de 60 år, og derfor er det helt naturligt, at der indenfor en overskuelig fremtid skulle ske en form for ”generationsskifte”, og pierre.dks opbygning og koncept passer godt med Lakspecialistens, hvorfor vi som en del af pierre.dk sikrer vores kunder den samme høje kvalitet og service samt en sikker og pålidelig lakleverandør, og herudover får vores medarbejdere en god og stabil arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder.
Og Jens supplerer:
– Vores virksomhed har endvidere efterhånden fået en størrelse, der betyder, at såfremt vi skulle vokse yderligere ville det kræve en betydelig udvidelse af vores administrative set up, og eftersom pierre.dk allerede har dette set up, kan vi i stedet for fokusere al vores energi og alle vores ressourcer på at servicere kunderne og optimere vores lakcentre.
COO Stefan Hansen ser frem til samarbejdet med Lasse, Jens og samtlige af Lakspecialistens mange dygtige medarbejdere, og han udtaler:
– Jeg er overbevist om, at vi ved at tage det bedste fra begge virksomheder, får en samlet enhed, der bliver styrket.

pierre.dk er med sammenlægningen af Lakspecialisten og pierre.dk kommet et stort skridt videre mht. til virksomhedens planer for Danmark, og der findes således kun omkring en håndfuld lakcentre i Danmark som kunne være interessante for pierre.dk at overtage, og herudover vil fremtidige lakcentre blive etableret som green field etableringer..