pierre.dk intensiverer medarbejderudviklingen og -uddannelsen

I dag stilles der markant større krav til en autolakerers faglighed, end der gjorde for bare få år siden. Det tager pierre.dk Autolakering A/S meget alvorligt

Flere og flere biler bliver i dag lakeret med såkaldt tre- og firelags-lakeringer, og det er med til at stille større og større krav til autolakerernes faglige kvalifikationer.
At bilfabrikkerne kræver efterlevelse af specifikke reparationsvejledninger, ligesom forsikringsselskaberne konstant udfordrer lakskadesopgørelserne, er også et par forhold, som intensivere kravene til stor faglighed og kunnen.
Den hårde konkurrence på lakeringsmarkedet betyder samtidig, at kundernes forventninger til hurtigere leveringer og højere service hele tiden bliver øget.

Udviklingen fortsætter
Således er det ikke længere tilstrækkeligt alene at være en god autolakerer og lave høj kvalitet for at få succes som autolakerer.
Autolakererne skal i endnu større udstrækning kunne samarbejde, planlægge og kommunikere med såvel kunder som kollegaer for at sikre en optimal gennemførsel af lakreparationsprocessen.
pierre.dk Autolakering A/S forventer, at denne udvikling vil fortsætte med uforandret styrke de kommende år, og derfor har koncernen, der er Europas mest moderne, besluttet at intensivere både udviklingen og uddannelsen af den i forvejen meget professionelle medarbejderstab.

Nye fora er etableret
Således har pierre.dk etableret følgende udviklings- og uddannelsesfora:
• pierre.dk Leadership
• pierre.dk Talentfabrikken
• pierre.dk Akademi
pierre.dk Leadership skal forestå videreuddannelsen af pierre.dk’s mange dygtige afdelingsleder og lakteknikkere.
Formålet er at give dem nye redskaber, så de kan forbedre og optimere kundesamarbejdet, produktionsplanlægningen og samarbejdet i lakcentret.
pierre.dk Talentfabrikken skal forestå videreuddannelsen af pierre.dk’s mange kapable medarbejdere.
Her er formålet at sikre, at medarbejderne er opdateret på den mest optimale produktionsmetode og produktanvendelsen. Desuden skal Talentfabrikken uddanne de fremtidige lakteknikkere og afdelingsledere i pierre.dk Autolakering A/S.
pierre.dk Akademi skal forestå uddannelsen af fremtidens autolakerer i pierre.dk.
Uddannelsen af fremtidens autolakerere vil ske i samarbejde med Teknisk Skole, og som en kombination af faglig og teknisk uddannelse på pierre.dk’s træningscenter i Kolding samt efterfølgende praktisk uddannelse i et af koncernens mange lakcentre.

Fortsat videreudvikling
I alle tre udviklings- og uddannelsesfora vil der blive fokuseret på kundesamarbejde, kvalitet, effektiv og optimal produktion samt optimalt team-samarbejde.
pierre.dk Autolakering A/S har defineret et uddannelsesteam, som har ansvaret for de forskellige uddannelsesforløb. Desuden vil koncernen kontinuerligt videreudvikle forløbene til gavn for medarbejderne, pierre.dk’s kunder samt pierre.dk.
Udviklings- og uddannelsesforløbene vil blive gennemført i samarbejde med interne og eksterne partnere.
– Vores mange dygtige og engagerede medarbejdere yder hver eneste dag høj service over for vores kunder, fortæller Bo Jacobsen, der er CEO i pierre.dk Autolakering A/S.

Stor tilfredshed
Med uddannelsestiltagene forventer han, at medarbejdere på alle niveauer får endnu bedre forudsætninger og forståelse for kundernes behov.
– Derved styrkes vores kundeservice yderligere, og det er naturligvis til gavn for vores kunder, understreger Bo Jacobsen.
Også COO Stefan Hansen er yderst tilfreds med tiltaget.
– Fundamentet for en høj kundeservice er, at samarbejdet og kommunikationen internt i vores lakteam samt ekstern mellem lakteamet og kunden fungerer optimalt. Derfor vil dette ligeledes være et fokusområde i uddannelsesforløbene, ligesom vi hele tiden arbejder på at forbedre vores it-systemer, så de kan understøtte vores tiltag, forklarer Stefan Hansen.
Yderligere information kan fås ved at kontakte Stefan Hansen eller Lasse Jæger på henholdsvis 40 14 84 84 eller 40 89 87 01.