Nordeuropas største lakkoncern, pierre.dk Autolakering A/S, er altid gået forrest, når det handler om at optimere lakprocessen. Nu har virksomheden etableret et videreudviklingskoncept, der skal gøre pierre.dk’s kunder endnu stærkere og bedre ”klædt på” til foretage korrekt taksering af forsikringsskader, hvilket vil optimere reparationsprocessen til gavn for kunden, forsikringsselskaberne og pierre.dk, idet kalkulation opgøres korrekt i en arbejdsgang.

pierre.dk-koncernen har gennem de seneste årtier ekspanderet kraftigt i Danmark, Sverige og Tyskland. En af årsagerne til, at det er lykkedes lakvirksomheden at vokse, er at der altid har været fokus på at systematisere og optimere de mange forskellige processer, og herved i samarbejde virksomhedens kunder skabe værdi for begge parter.

Senest har pierre.dk Autolakering A/S etableret egen videreudviklingskoncept på koncern-hovedkontoret i Kolding, hvor der jævnligt afvikles seminarer i korrekt taksering af forsikringsskader.

– Det har længe været et ønske, at vi ville optimere på dette område. Der er store fordele både for vores kunder, forsikringsselskaberne og os i, at de konkrete skader bliver takseret korrekt første gang, idet vi herved frigiver ressourcer i alle led i værdikæden, der kan anvendes på værdiskabende aktiviteter. Vores stærke og kompetente call center med Carsten Andreassen i spidsen, har – i samarbejde med Lasse Jæger – de optimale kvalifikationer og et betydeligt erfaringsgrundlag for at styrke kalkulationsprocessen, forklarer Bo Jacobsen, administrerende direktør i pierre.dk.

Tidsbesparende taksering

Carsten Andreassen er – sammen med Lasse Jæger – tovholder for videreudviklingskonceptet, og der allerede er afviklet flere gode videreudviklingsseminarer med et fantastisk feedback.

– Vi har i første omgang fokuseret på det danske marked. Vi kan afvikle et seminar i løbet af en halv dag, og det er naturligvis uden beregning for vores kunder, fortæller Carsten Andreassen.

Konceptet er henvendt til de medarbejdere ude i bilhusene, der typisk står for at taksere de skader, som der kommer ind.

– Det vil oftest være pladeværkføreren, og det har altså vist sig, at det er en rigtig god investering for bilforretningerne, at de sender en eller to mand afsted her til Kolding i en halv dag. Der er nemlig store gevinster ved at blive bedre til at taksere lakskaderne, understreger Carsten Andreassen.

Det sker således ofte, at man skal ud i en ny taksering, fordi den første taksering viser sig ikke at holde. Og alene dér spares der kostbar arbejdstid i hverdagen ved at deltage i seminaret.

Seminar har været en øjenåbner

– Fremadrettet vil vi også tilbyde seminaret til taksatorerne, idet vi udelukkende via dialog kan skabe en fælles forståelse for en korrekt skadekalkulation. Dermed kan vi reducere ressourcespildet i samtlige led af værdikæden forbundet med forskellige fortolkninger, dobbelt håndtering af kalkulationer med mere. Det siger næsten sig selv, at hvis takseringen bliver korrekt i første forsøg, så er det besparende på alle parametre. Desuden giver det et hurtigere flow på værkstedet, hvilket igen giver mulighed for at håndtere flere opgaver og ikke mindst kortere reparationstider til gavn for bilejeren, pointerer Carsten Andreassen.

Seminaret er et tilbud til pierre.dk’s eksisterende kunder, og der er allerede mange, som har været en tur forbi det nye mødelokale på Trianglen i Kolding.

En af dem er bilkoncernen VIA Biler, der har haft en halv snes medarbejdere på takseringskurset.

– Det har været en øjenåbner for os, for vi har jo fundet ud af, at det der med at taksere en lakskader til forsikringen, det er altså ikke bare ”a walk in the park”. Lak er langt fra bare lak, og det er vigtigt at dissekere, om det er to-, tre- eller firelags lak, der er brugt – eller måske noget helt fjerde, fortæller Anders Jacobsen, der er eftermarkedschef for Toyota-brandet hos VIA Biler.

Et yderst professionelt setup

Han peger især på tre områder, der er med til at kurset yderst interessant.

– For det første er det meget tydeligt, at vi kommer til at spare en del tid fremover. For det andet er vi blevet uddannet i at gøre tingene mere rigtigt. Og for det tredje har vi bare fået en indføring i lak-verdenen, som vi ikke helt havde indsigt i før, fortæller Anders Jacobsen.

VIA Biler, der i øjeblikket driver 11 bilhuse over hele Danmark, sender mellem en og to medarbejdere fra hvert værksted på seminar, så det bliver samlet set til små 20 deltagere fra den store danske bilforhandler.

– Kurset fungerer rigtig godt, at vi bliver bare bekræftet i, at pierre.dk er ekstremt professionelle. De ved virkelig, hvad det handler om, og de er også helt klar på, hvad det er for informationer, som vi som kunde har brug for. Det har været en rigtig oplevelse, understreger Anders Jacobsen, der også selv har deltaget på kurset.

Begejstrede deltagere

Endnu er det for tidligt at konkludere, hvor meget seminarerne har betydet for VIA Biler.

– Det skal selvfølgelig lige implementeres overalt og køre i mindst et par måneder, før vi kan hente brugbar data ud. Men allerede nu kan vi tydeligt mærke, at de folk, der har været på seminar, kommer hjem på værkstederne med en stor begejstring over udsigten til, at man kan gøre det her på en bedre måde. Og det er dejligt, for det smitter af i hele organisationen, forklarer eftermarkedschefen.

Årligt bliver der rundt regnet håndteret 150.000 forsikringsskader i pierre.dk-regi – som altså alle i første omgang skal eksekveres ude hos de enkelte værksteder.

Det er lakkoncernens forventning, at indførelsen af de nye takseringsseminarer på sigt vil frigive ressourcer, som kommer alle parter til gode. Ikke mindst slutbrugeren, der oplever en hurtigere vurdering og håndtering af sin skade.